Symulacja rozprawy w sprawie cywilnej odbędzie się 8 kwietnia (poniedziałek)  godz. 17:00 – 20:30 w siedzibie Sądu Najwyższego przy pl. Krasińskich 2/4/6

Koordynatorem symulacji będą dr hab. Tadeusz Zembrzuski oraz mgr Monika Cichorska.

 

Link do wydarzenia – tutaj

Spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi osobami odbędzie się 1 kwietnia (poniedziałek) o godz. 15:00 – d.BUW sala 212.

 

kontakt: knpproces@wpia.uw.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona

 

Scenariusz rozprawy w sprawie o odszkodowanie z tytułu kolizji drogowej (materiały dostępne w wersji papierowej) składa się z założeń organizacyjnych, stanu faktycznego opracowanego na bazie konkretnej – lecz zmodyfikowanej – sprawy cywilnej i na podstawie akt tej sprawy; prezentacji stanowisk powoda i pozwanego; jak również rozstrzygnięcia sądu w dwóch wersjach, tj. zarówno uwzględniającego (wersja a), jak i oddalającego powództwo (wersja b). Dzięki temu obie strony procesu mogą czerpać argumentację i inspirację z motywów rozstrzygnięcia, a sąd ma możliwość rozważenia różnych argumentów w celu wydania trafnego orzeczenia.

Kazus umożliwia szczegółowe prześledzenie i odtworzenie przebiegu postępowania przed sądem pierwszej instancji, w tym zapoznanie się ze stanowiskami obu stron oraz z treścią i szczegółowymi powodami rozstrzygnięcia sądu.

 

 

 

Kategorie: Aktualności