XXII Konferencja Wydziałowa WPiA UW pt. Prawo w czasie pandemii Covid-19 odbędzie się w formie zdalnej (na platformie Zoom) w dniu 12 marca 2021 r. w godz. 9:00 – 17:00.

.

.

Informacje o wydarzeniu – link

.

.

Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązanie?.

Z ramienia Katedry Postępowania Cywilnego wystąpienie wygłosi także prof. UW dr hab. Piotr Rylski pt. Przemiany polskiego postępowania cywilnego a pandemia Covid-19.

.

Formularz rejestracyjny – link

Kategorie: Aktualności