Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer przygotowana została publikacja pt. Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym pod redakcją Sławomira Cieślaka.

Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej pt. Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 26 marca 2021 r.

.

.

Autorzy: Lech Borzemski, prof. dr hab. Sławomir Cieślak, prof. UWr dr hab. Izabella Gil, prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha, prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek, dr Marcin Kostwiński, prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, prof. UŁ dr hab. Radosław Olszewski, dr Jarosław Pączek, dr Grzegorz Sikorski, dr Tomasz Strumiłło, prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski, Sandra Zientalewicz

Warszawa 2022, ss. 388, ISBN: 978-83-8246-985-1

.

Miałem przyjemność opublikować w książce artykuł pt. Zaufanie strony a odmowa sporządzenia przez pełnomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia (s. 209 – 233).

.

.

Publikacja w księgarni internetowej – link

.

Kategorie: Aktualności