Aktualności

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego: proces legislacyjny (RCL – UD 309) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (stan na wrzesień 2018 r.)

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Dyżur

Collegium Iuridicum I, pokój nr 302
wtorki 11:30 – 12:30

Kontakt