Seminarium specjalizacyjne 2021

. Seminarium specjalizacyjne z postępowania cywilnego będzie odbywało się w semestrze letnim 2020/21 w poniedziałki o godz. 13:15 – 14:45. . Zajęcia mają formę dyskusji wokół najciekawszych i najważniejszych zagadnień procesowych (zob. propozycje w sylabusie) lub wskazanych przez studentów. Przed spotkaniem Read more…