Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się II tom

Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją naukową sędziego SN w stanie spoczynku profesora Tadeusza Wiśniewskiego.

Opracowanie obejmuje komentarze do art. 367 – 505-39 k.p.c.

.

ISBN: 978-83-8187-884-5

.

W tomie tym miałem zaszczyt opracować komentarze do art. 480-1 – 505 k.p.c. odnoszące się do problematyki tzw. przyspieszonych postępowań odrębnych (s. 990 – 1034). Obejmują one rozważania dot. postępowania nakazowego i postępowaniu upominawczego, w tym poprzedzające je regulacje wspólne (przepisy ogólne).

.

Tom II w księgarni Profinfo – link

Kategorie: Aktualności