Dyżur w roku akademickim 2020/21

Uprzejmie informuję, że w zbliżającym się roku akademickim 2020/21 dyżury będą odbywać się w środy o godz. 13:15 – 14:15. Dyżury odbywać się będą online zgodnie z przyjętymi odgórnie zasadami o prowadzeniu zajęć w semestrze zimowym w formie zdalnej – link. . W celu uzyskania linku umożliwiającego spotkanie online na Dowiedz się więcej…

Blok specjalizacyjny „Sądowa ochrona praw prywatnych” 2020/21

Blok specjalizacyjny Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW „Sądowa ochrona praw prywatnych” w zbliżającym się roku akademickim 2020/21 będzie prowadzony w zmodyfikowanym kształcie w związku z czasową nieobecnością jednego z Wykładowców. . Zmiana dotyczy jednego z wykładów w semestrze zimowym, w którym zgodnie z zarządzeniem Rektora UW (link) wszystkie wykłady będą Dowiedz się więcej…

DGP 24.09.2020 – Coraz więcej niejasności, z którymi zmaga się praktyka

. 24 września 2020 r. na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” (s. B5) ukazał się mój komentarz w charakterze eksperta (opinia) pt. „Coraz więcej niejasności, z którymi zmaga się praktyka” dot. problematyki zmian w postępowaniu cywilnym na tle artykułu red. Piotra Szymaniaka pt. „Mnożą się wątpliwości co do niedopracowanej reformy„. . Dowiedz się więcej…

Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych – VII edycja

Ogłoszono VII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego . Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie sporządzonej w języku polskim i obronione w roku akademickim 2019/20. . Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl (z dopiskiem „Konkurs”) Dowiedz się więcej…

Konferencja „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian” organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się w formie zdalnej (na platformie meeting15.com) w dniach 4 – 5 listopada 2020 r. (środa – czwartek). Wydarzenie ma charakter komercyjny. Dowiedz się więcej…

Konferencja „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze refleksje, doświadczenia i postulaty”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 15 października 2020 r. w formie zdalnej na platformie Google Meet. . informacje na Dowiedz się więcej…

Konkurs Przegląd Sądowego – XII edycja

Redakcja miesięcznika Przegląd Sądowy oraz Wolters Kluwer ogłosiły dwunastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Obejmuje ona książki wydane po raz pierwszy w 2019 r. . Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2020 r. . Szczegóły na stronie Wolters Kluwer – link

Konferencja „(Nie)dostępne sądy?”

. X Konferencja Fundacji Court Watch Polska pt. „(Nie)dostępne sądy? Polski wymiar sprawiedliwości w trakcie i po pandemii” odbędzie się 25 września 2020 r. (piątek) w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Mińska 65”. Wydarzenie będzie miało hybrydowy charakter – będzie można wziąć udział osobiście (na żywo) lub online. . W trakcie Dowiedz się więcej…