IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Katedrą Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się w piątek 26 października w formie webinarium.

Problematyka wystąpień i dyskusji będzie obejmować postępowania przyspieszone w procesie cywilnym.

.

kontakt: SeminariumMlodychKPC@gmail.com

Kategorie: Aktualności