Seminarium specjalizacyjne 2021

. Seminarium specjalizacyjne z postępowania cywilnego będzie odbywało się w semestrze letnim 2020/21 w poniedziałki o godz. 13:15 – 14:45. . Zajęcia mają formę dyskusji wokół najciekawszych i najważniejszych zagadnień procesowych (zob. propozycje w sylabusie) lub wskazanych przez studentów. Przed spotkaniem Read more…

Tadeusz, temu

Sądowe postępowanie egzekucyjne 2021

. Wykład specjalizacyjny z sądowego postępowania egzekucyjnego na WPiA UW będzie odbywał się w semestrze letnim 2020/21 w poniedziałki o godz. 15:00 – 16:30. . Zajęcia są w całości prowadzone przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. . Wykład Read more…

Tadeusz, temu