XII edycja konkursu Wolters Kluwer i Przeglądu Sądowego

25 lutego 2021 r. dokonano rozstrzygnięcia XII edycji Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Konkurs był organizowany przez redakcję miesięcznika Przegląd Sądowy i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. . Informacje o wydarzeniu – portal Prawo.pl – zobacz . Sąd konkursowy obradujący pod kierownictwem sędziego SN w st. spocz. Jacka Dowiedz się więcej…

Wybory kandydata na Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego

W dniu 24 lutego br. odbyło się zebranie członków Katedry Postępowania Cywilnego mające na celu dokonanie wyboru kandydata na Kierownika Katedry na kadencję 2021 – 2024. . Zgłoszono kandydaturę prof. dr hab. Karola Weitza, który w tajnym głosowaniu uzyskał jednogłośne poparcie współpracowników (11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”). Formalnego wyboru Dowiedz się więcej…

KNPProc – Jak być skutecznym wierzycielem i niełatwym dłużnikiem według k.p.c.?

Koło Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza na spotkanie online nt. Jak być skutecznym wierzycielem i niełatwym dłużnikiem według k.p.c.? . Gościem będzie adwokat Marcin Jelec . 24 lutego 2021 r. (środa) godz. 20:00 na platformie Google Meet link do spotkania: http://meet.google.com/pqx-mnyt-jvj informacja o wydarzeniu – Dowiedz się więcej…

Właściwość sądu w sprawach cywilnych z udziałem konsumenta – Przegląd Sądowy 2021, nr 2

. W najnowszym numerze Przeglądu Sądowego (2021, nr 2) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Właściwość sądu w sprawach cywilnych z udziałem konsumenta (s. 5 – 19). Zachęcam do lektury. . . Abstrakt: Ochrona praw konsumenta jest domeną prawa cywilnego, lecz to w postępowaniu cywilnym jest realizowana ich ochrona. Procesowa autonomia stron wiąże się Dowiedz się więcej…

Seminarium specjalizacyjne 2021

. Seminarium specjalizacyjne z postępowania cywilnego będzie odbywało się w semestrze letnim 2020/21 w poniedziałki o godz. 13:15 – 14:45. . Zajęcia mają formę dyskusji wokół najciekawszych i najważniejszych zagadnień procesowych (zob. propozycje w sylabusie) lub wskazanych przez studentów. Przed spotkaniem uczestnicy zapoznają się z przesłanymi materiałami dot. wybranego tematu – artykułami, orzeczeniami lub glosami. . platforma GM: Dowiedz się więcej…

Sądowe postępowanie egzekucyjne 2021

. Wykład specjalizacyjny z sądowego postępowania egzekucyjnego na WPiA UW będzie odbywał się w semestrze letnim 2020/21 w poniedziałki o godz. 15:00 – 16:30. . Zajęcia są w całości prowadzone przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. . Wykład poświęcony problematyce postępowania egzekucyjnego jest jednym z zajęć tworzących blok specjalizacyjnego Katedry Postępowania Cywilnego pt. Dowiedz się więcej…