Seminarium specjalizacyjne 2021/22 – „Aktualne zagadnienia procesu cywilnego – doktryna, orzecznictwo, praktyka”

. Seminarium specjalizacyjne z postępowania cywilnego (proseminarium) Aktualne zagadnienia procesu cywilnego – doktryna, orzecznictwo, praktyka w roku akademickim 2021/22 będzie odbywało się w środy godz. 15:00 – 16:30 Collegium Iuridicum I, sala 416 . Uczestnicy poznają prawo procesowe w całościowy sposób z uwzględnieniem jego praktycznej roli. Analizowane są wybrane, aktualne zagadnienia Dowiedz się więcej…

Blok specjalizacyjny „Sądowa ochrona praw prywatnych”

. Blok specjalizacyjny Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW „Sądowa ochrona praw prywatnych” w zbliżającym się roku akademickim 2021/22 będzie prowadzony w zmienionym kształcie w związku z modyfikacją kształtu bloków oraz odgórnym rozdzieleniem zajęć dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. czwartki w godz. 11:30 – 16:30 . Postępowanie nieprocesowe (30 godzin) Sądowe postępowanie egzekucyjne (30 godzin) Dowiedz się więcej…

Konferencja „Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się 18 czerwca 2021 r. (piątek) w godz. 9:30 – 15:15 w formie online na platformie MS Teams. . . Dowiedz się więcej…

Konferencja „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Krakowie odbędzie się 11 czerwca 2021 r. (piątek) w godz. 9:15 – 17:00. . . . Formularz rejestracyjny – link . Informacje o Dowiedz się więcej…

Konferencja „Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych”

. Konferencja naukowa pt. Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się w Szczecinie w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 9:45 – 15:15 – w formie zdalnej (platforma clickmeeting). . . Formularz rejestracyjny – link . Informacja o wydarzeniu (strona Uniwersytetu Szczecińskiego) – Dowiedz się więcej…

DGP – 31.5.2021 – Dalsze ograniczanie jawności

. 31 maja 2021 r. (poniedziałek) na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” (s. B7) ukazał się mój komentarz (opinia) w charakterze eksperta pt. „Dalsze ograniczanie jawności” dot. wprowadzanych zmian w kodeksie postępowania cywilnego – e-licytacja nieruchomości oraz rozwiązania procesowe na czas trwania epidemii covid-19 na tle artykułu red. Piotra Szymaniaka pt. Licytacja Dowiedz się więcej…