W systemie informacji prawnej – bazie Legalis C.H. Beck ukazał się Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. prof. UW dr. hab. Piotra Rylskiego. Stanowi on element Komentarzy Prawa Prywatnego Beck-OK pod red. prof. dr hab. Konrada Osajdy.

.

Inicjatywa zgromadziła ponad czterdziestu Autorów – przedstawicieli nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego. Miałem przyjemność opracować komentarze do 22 przepisów kodeksu: art. 87-1 dot. przymusu adwokacko-radcowskiego oraz art. 398-1 do 398-21dot. skargi kasacyjnej.

.

.

Komentarz składa się z kilku płaszczyzn: orientacyjnej, standardowej i szczegółowej. Zakłada się aktualizację dzieła wraz z dokonywanymi zmianami prawa procesowego oraz jego rozbudowywanie. Docelowo komentarz ma zostać opublikowany w wersji tradycyjnej (papierowej).

W podobnej formule w bazie Legalis funkcjonuje komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. prof. dr. hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.

Kategorie: