Seminarium „Aktualne zagadnienia procesu cywilnego – doktryna, orzecznictwo, praktyka” – II tura rejestracji

. W dniach 30 sierpnia – 10 września br. odbędzie się II tura rejestracji na seminaria specjalizacyjne 2021/22 na WPiA UW. Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) Aktualne zagadnienia procesu cywilnego – doktryna, orzecznictwo, praktyka będzie odbywało się w środy godz. 15:00 – 16:30 (Collegium Iuridicum I, sala 416). . . Uczestnicy poznają Dowiedz się więcej…

Zajęcia w roku akademickim 2021/22

. Zajęcia dydaktyczne i egzaminy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2021/22 będą co do zasady prowadzone w sposób stacjonarny (w obiektach uczelni), jeżeli takiej możliwości nie ograniczą przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Egzaminy w sesji poprawkowej 2020/21 oraz egzaminy dyplomowe do dnia 30 września 2021 r. Dowiedz się więcej…

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych – 2021

V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się w środę 22 września 2021 r. w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji UG. Problematyka wystąpień i dyskusji będzie obejmować „postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 8 września. Dowiedz się więcej…

Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr Aleksandry Orzeł-Jakubowskiej (adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW) pt. Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych. Książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji UW w dniu 25 listopada 2019 r. . . książka na stronie księgarni Profinfo Dowiedz się więcej…

PGRP – konkurs na najlepszą pracę magisterską 2021

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił V edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego w okresie 31 maja 2019 – 31 sierpnia 2021 r. Zgłoszenie powinno zawierać: pracę w jednym egzemplarzu Dowiedz się więcej…

Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych – VIII edycja

. Ogłoszono VIII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego . Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w roku akademickim 2020/21. . Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl w terminie do 30 listopada 2021 r. egzemplarz pracy magisterskiej opinia promotora opinia recenzenta Dowiedz się więcej…