Konferencja „Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne”

. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne” organizowana przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się 27 maja 2022 r. (piątek) w godz. Read more…

Tadeusz, temu

Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (UTH Radom) ukazała się publikacja pt. Prawda w postępowaniu cywilnym. Quid est veritas? pod redakcją Moniki Strus-Wołos i Mariusza Wieczorka. Warszawa 2022 (oznaczenie 2021), ss. 274, ISBN: 978-83-7351-946-6 Książka Read more…

Tadeusz, temu