Konferencja „Ewolucja postępowania nieprocesowego”

. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.  Ewolucja postępowania nieprocesowego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 10 czerwca 2021 r. (piątek) w formie zdalnej – platforma MS Teams. . Informacje o wydarzeniu – zobacz kontakt: spc.sknp.umcs@gmail.com . . Wydarzenie jest dedykowane studentom oraz doktorantom. W Dowiedz się więcej…

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – rozstrzygnięcie

W dniu 13 maja 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym (2022) organizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych (TNPC), partnerami byli m.in. Wydawnictwo Wolters Kluwer i Prawo.pl . Dowiedz się więcej…

Konferencja „Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19 – problemy i wyzwania”

. . Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19 – problemy i wyzwania” organizowana przez Collegium Humanum w Warszawie odbędzie się 27 maja 2022 r. (piątek) w godz. 10:00 – 17:10. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową. . . Wydarzenie uświetnił doskonały referat przedstawiciela Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW Dowiedz się więcej…

Konferencja „Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne”

. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne” organizowana przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się 27 maja 2022 r. (piątek) w godz. 9:15 – 17:00. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny – Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Sala Dowiedz się więcej…

Konferencja „Sądy i prokuratura w orzecznictwie europejskim i polskim. Między teorią a praktyką”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sądy i prokuratura w orzecznictwie europejskim i polskim. Między teorią a praktyką” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się w dniach 23 – 24 maja 2022 r. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Stacjonarnie w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ przy ul. Krupniczej 33a Dowiedz się więcej…

Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (UTH Radom) ukazała się publikacja pt. Prawda w postępowaniu cywilnym. Quid est veritas? pod redakcją Moniki Strus-Wołos i Mariusza Wieczorka. Warszawa 2022 (oznaczenie 2021), ss. 274, ISBN: 978-83-7351-946-6 Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Poszukiwanie prawdy w procesie Dowiedz się więcej…

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – finał w Warszawie

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt organizować V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym. Jest to coroczna inicjatywa popularyzująca naukę postępowania cywilnego oraz umożliwiająca wspólną rywalizację studentom prawa z różnych uczelni. Etap ogólnopolski (finał) Konkursu – składający się z części pisemnej oraz ustnej – odbędzie się 13 maja Dowiedz się więcej…

Konferencja „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości”

. Międzynarodowa konferencja naukowe pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się w dniach 26-27 maja 2022 r. (czwartek – piątek). Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, z możliwością zdalnego uczestnictwa. Dowiedz się więcej…