.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne” organizowana przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się 27 maja 2022 r. (piątek) w godz. 9:15 – 17:00.

Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny – Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Sala Bobrzyńskiego.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Prawa Rzymskiego UJ, Zakład Postępowania Cywilnego UJ, Katedra Postępowania Cywilnego UG, Zakład Prawa Rzymskiego UG, Zakład Postępowania Cywilnego URz oraz Zakład Prawa Rzymskiego Urz.

.

.

Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Sententia non existens w ramach panelu Statyka i dynamika cywilnego postępowania rozpoznawczego.

.

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kategorie: Aktualności