TPG – Zarzut potrącenia w procesie cywilnym nagrodzony przez IWS

Członek Zarządu Towarzystwa Procesualistów Górskich dr hab. Andrzej Olaś (Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) został nagrodzony w organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych (IV edycja) uzyskując II nagrodę w kategorii najlepsza rozprawa habilitacyjna za książkę pt. Zarzut potrącenia Dowiedz się więcej…

Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki

Nakładem Wydawnictwa Currenda ukazała się monografia pt. „Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki” przygotowana pod redakcją naukową dr. hab. Andrzeja Grzegorza Harli (ss. 210, ISBN: 978-83-65966-50-06). Koncepcja książki nawiązuje do Ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 22 kwietnia 2022 r. Dowiedz się więcej…

The Evolution of Nullity in Civil Proceedings. Between the Germanic and the Romanic Model – Polish Perspective – open access

Po upływie roku opublikowany na łamach czasopisma International Journal of Procedural Law artykuł pt. The Evolution of Nullity in Civil Proceedings. Between the Germanic and the Romanic Model – Polish Perspective (2021, nr 1, s. 132 – 147) uzyskał status open access. Zachęcam do lektury. Strona czasopisma/wydawnictwa – link

Konferencja „Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy” organizowana przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie odbędzie się 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) w godz. 11:00 – 16:00 w trybie zdalnym (platforma Zoom). Podczas Konferencji zostanie poruszona, aktualna w dobie cyfryzacji, a także kształtowania opinii publicznej, problematyka dotycząca zjawiska post-prawdy Dowiedz się więcej…

Konferencja „Między integracją a dezintegracją prawa cywilnego materialnego i procesowego”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Między integracją a dezintegracją prawa cywilnego materialnego i procesowego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz miesięcznik Państwo i Prawo odbędzie się 9 grudnia 2022 r. (piątek) w godz. 9:00 – 17:00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Konferencja  odbędzie Dowiedz się więcej…

Konferencja „Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Krakowie została przełożona na dzień 20 stycznia 2023 r. (piątek) – zamiast pierwotnego terminu 25 listopada 2022 r. Informacje o konferencji – link

Konferencja „Zdolność stron do czynności notarialnych”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zdolność stron do czynności notarialnych” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polski Instytut Notarialny, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Izbę Notarialną w Warszawie odbędzie się 25 listopada 2022 r. (piątek) w godz. 9:30 – 17:00 na Uniwersytecie Warszawskim w Auli Starego BUWu. Dowiedz się więcej…

Konferencja „Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym”

IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12) w formie hybrydowej w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) w Dowiedz się więcej…