Publikacje naukowe w 2022 r.

W minionym 2022 roku ukazało się dziesięć publikacji naukowych – siedem rozdziałów w monografiach (w tym w dwóch księgach jubileuszowych) oraz trzy artykuły naukowe na łamach Polskiego Procesu Cywilnego oraz Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego. Kolejność chronologiczna: 1). Kilka uwag o funkcjach egzekucji sądowej [w:] Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika. Teoria i praktyka, red. Dowiedz się więcej…

VI Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym 2023 – dla studentów prawa

Ogłoszono VI edycję Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym (2023), którego finał odbędzie się 9 maja w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym to coroczna inicjatywna odbywająca się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych skierowana na rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu postępowania cywilnego, Dowiedz się więcej…

GSP – Między jednolitością a odrębnościami – rodzaje i tryby postępowania cywilnego

Ukazał się numer specjalny Gdańskich Studiów Prawniczych 2022 nr 5 (57) pt. Między jednolitością a odrębnościami – rodzaje i tryby postępowania cywilnego (ss. 332). Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Numer nawiązuje tytułem i treścią do Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbył się w Jastrzębiej Górze w dniach 22-25 Dowiedz się więcej…

Konferencja „Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Krakowie odbędzie się 20 stycznia 2023 r. (piątek) w godz. 9:15 – 17:30 w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Wydarzenie Dowiedz się więcej…

Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się przygotowana pod redakcją naukową dr. Aleksandry Orzeł-Jakubowskiej oraz moją książka pt. Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego – Warszawa 2023, ss. 448, ISBN: 978-83-8286-875-3. Koncepcja książki nawiązuje do ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 4 – 5 grudnia 2021 Dowiedz się więcej…