Ukazał się numer specjalny Gdańskich Studiów Prawniczych 2022 nr 5 (57) pt. Między jednolitością a odrębnościami – rodzaje i tryby postępowania cywilnego (ss. 332). Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Numer nawiązuje tytułem i treścią do Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbył się w Jastrzębiej Górze w dniach 22-25 września 2021 r. z inicjatywy Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Opublikowane zostały przede wszystkim referaty wygłoszone w trakcie Zjazdu (link do programu), a także zamieszczono sprawozdanie z tego wydarzenia.Miałem przyjemność sporządzić recenzję wydawniczą publikacji.

Na stronie czasopisma zapewniono dostęp do publikacji na zasadzie open access


W numerze opublikowane zostały artykuły (link):