Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pogłębia współpracę z samorządami prawniczymi, nawiązując współpracę z Izbą Notarialną w Warszawie. Na mocy porozumienia podpisanego w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) obie strony planują wspólne wykłady, konferencje, seminaria, szkolenia oraz warsztaty adresowane przede wszystkim do studentów Wydziału. Współpraca obejmuje również organizację praktyk studenckich. We współpracę z Izbą Notarialną zaangażowani będą także studenci z Koła Naukowego Zawodów Prawniczych WPiA UW.


W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Tomasz Giaro – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Serafin – Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie, dr Andrzej Bielecki – Prodziekan WPiA ds. studenckich, a także prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z samorządami prawniczymi oraz dr Aneta Wilkowska-Płóciennik – Członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie.
Link do wydarzenia (WPiA UW) – tutaj

Wcześniej podpisane zostało porozumienie z Naczelną Radą Adwokacką (20 grudnia 2022 r. – link), a także z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie (25 kwietnia 2023 r. – link).