.

Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem jednolitych narzędzi informatycznych. Decyzje o prowadzeniu niektórych zajęć w całości lub w części w tradycyjnej formie (w przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu prowadzącego z uczestnikami zajęć lub konieczności zachowania właściwego toku kształcenia) zostaną podjęte do 21 września br.

.

Zarządzenie nr 206 Rektora UW z 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 – link

.

Kalendarz akademicki UW na rok 2020/21

postanowienia nr 11 i 12 Rektora UW z 10 lipca oraz 28 sierpnia 2020 r.

kalendarz – link na stronę UW

.

Kategorie: