Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja pt. Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika. Teoria i praktyka pod red. Henryki Bednorz-Godyń oraz Andrzeja Marciniaka.

Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie konferencji naukowej pt. Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Izbę Komorniczą w Krakowie i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w dniu 11 czerwca 2021 r. 

Warszawa 2022, ss. 270
ISBN 978-83-8235-976-3

.

Autorzy: dr Tadeusz Białek, Ziemowit Bittner, Marcin Czugan, prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. Radosław Flejszar, Rafał Fronczek, prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr Rafał Łyszczek, dr Olimpia Marcewicz-Kochnio, dr Rafał Reiwer, prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski.

Miałem przyjemność opublikować w książce artykuł pt. Kilka uwag o funkcjach egzekucji sądowej (s. 7 – 16). Zachęcam do lektury.

.

Publikacja w księgarni internetowej – link

.

Kategorie: