W dniu 15 czerwca 2022 r. (środa) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW.Zarząd Koła Naukowego kadencji 2022/23:

  • Paweł Wieczorek – Prezes
  • Przemysław Bednarski – Wiceprezes ds. postępowania cywilnego
  • Piotr Maciejewski – Wiceprezes ds. postępowania cywilnego
  • Michał Macidłowski – Wiceprezes ds. postępowania karnego
  • Anna Modzelewska – Wiceprezes Sekretarz
  • Maria Składzińska – Wiceprezes Skarbnik
  • Katarzyna Olejnik – Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna 2022/23:

  • Maria Papis – Przewodnicząca
  • Jakub Zuchniewicz
  • Mateusz Laskowski

Koło Naukowe na Facebooku – link

Strona internetowa Koła Naukowego – link