Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 r. wyznaczyła Komisję Doktorską w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Jankowskiemu stopnia doktora.


W skład Komisji Doktorskiej wchodzą: prof. UW dr hab. Artur Nowacki; dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska; prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski; dr hab. Maria Boratyńska; dr hab. Wojciech Machała; dr hab. Andrzej Harla; prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Przewodniczący Komisji).


Promotorem rozprawy pt. „Rejestracja zmian składu wspólników w spółce z. o.o. dokonanego na podstawie sfałszowanej umowy zbycia udziałów” jest dr hab. Dominika Wajda.
















Recenzje rozprawy doktorskiej (BIP UW) – link