W dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek) na Wydziale Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4 w Auli A2 odbędzie się konferencja nt. „ARBITRAŻ – standardy, tendencje, perspektywy„. Konferencja stanowi podsumowanie cyklu sympozjów organizowanych przez Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, Uniwersytety oraz kancelarie prawnicze.

Program konferencji

link – strona Sądu Arbitrażowego przy KIG

Kategorie: Aktualności