W marcu i w kwietniu 2022 r. miałem przyjemność odbyć dwumiesięczny staż naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Możliwość współpracy ze środowiskiem krakowskich procesualistów skupionych wokół najstarszego polskiego Uniwersytetu była zaszczytem i okazją do wymiany poglądów, a także prezentacji wyników badań naukowych.


Serdecznie dziękuję Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Jerzemu Pisulińskiemu oraz Kierownikowi Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ dr hab. Radosławowi Flejszarowi za ogromną życzliwość i otwartość.
Kategorie: Aktualności