Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości. Czynniki i bariery organizowana przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Izbę Komorniczą w Łodzi, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Polski Instytut Notarialny odbędzie się 26 października 2023 r. (czwartek) w godz. 9:45 – 16:30 w Collegium Oecologicum Uniwersytetu Kaliskiego przy ul. Poznańskiej 201-205 w Kaliszu. Informacje o wydarzeniu (Izba Komornicza w Łodzi) – linkNa konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości.