Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje Konferencję Interdyscyplinarną dla doktorantów SDNS, która odbędzie się w dniach 14 – 15 stycznia 2023 r. (sobota – niedziela) w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie. W konferencji wezmą udział doktoranci reprezentujący 10 dyscyplin.

Przewidziano równoległe wydarzenie dla doktorantów II i III roku.

Będę miał przyjemność moderować panel poświęcony problematyce postępowania cywilnego, w ramach którego referaty wygłoszą mgr Jan Ciaptacz, Sebastian Juszczak, Marcin Muszyński, Sandra Hadrowicz, Aleksandra Żytko i Paulina Wolszczak.
Informacje o wydarzeniu (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW) – link