Konferencja naukowa pt. Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się w Białymstoku w dniach 22 – 23 kwietnia 2021 r. (czwartek – piątek) w formie zdalnej – platforma MS Teams.

.

.

informacje o wydarzeniu – zobacz

.

link do zalogowania:

I dzień – https://tiny.pl/rsqkv

II dzień – https://tiny.pl/rsq2h

.

Na konferencji (22 kwietnia) będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym w dobie pandemii.

Kategorie: Aktualności