Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowanie egzekucyjne w procedurze cywilnej” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) od godz. 9:00. Wydarzenie będzie miało charakter zdalny (platforma Google Meet).

Termin nadsyłania abstraktów (uczestnictwo czynne) – 20 marca br.Informacje o wydarzeniu – link

Formularz rejestracyjny – link


kontakt do organizatorów: ukswknppc@gmail.com