Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Cichorskiej (doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego) odbędzie się w trybie stacjonarnym przed Stałą Komisją Doktorską nr 2 (prawo cywilne) w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 209, Collegium Iuridicum I. 


Rozprawa doktorska pt. Pełnomocnictwo w prawie procesowym cywilnym.


Promotor: prof. dr hab. Karol Weitz; recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach).


Autoreferat oraz recenzje opublikowane są na stronie WPiA UW – link
Autoreferat rozprawy doktorskiej

Recenzje rozprawy doktorskiej