Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Środki zaskarżenia – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne” organizowana przez Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się 12 maja 2022 r. (piątek) w godz. 9:30 – 17:30.

Konferencja odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońska 15, Sala Libraria.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedra Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego.


Informacje o wydarzeniu – link

Formularz rejestracyjny – link