Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania prawa procesowego – kierunki zmian postępowania cywilnego oraz karnego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 28 maja 2023 r. (wtorek) w godz. 8:00 – 15:00 w auli A.3 Collegium Iuridicum II WPiA UW przy ul. Lipowej 4. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową – stacjonarnie oraz transmisja na Facebooku.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW we współpracy z Zakładem Postępowania Karnego oraz Katedrą Postępowania Cywilnego WPiA UW): knpproces@wpia.uw.edu.pl. Patronat nad wydarzeniem objęli: Naczelna Rada Adwokacka, Fundacja Court Watch Polska, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz portal Prawo.pl.

Przewidziano pięć paneli tematycznych – w tym dwa eksperckie – odnoszące się do postępowania cywilnego oraz karnego.Informacje o konferencji (WPiA UW) – link

Informacje o konferencji (FB) – link

Informacje o konferencji (NRA) – link

Informacje o konferencji (ORA W-wa) – link


Link do transmisji – tutaj


Na konferencji wygłoszę referat podsumowujący pt. „O kondycji i wyzwaniach współczesnego procesu cywilnego„. Tym wydarzeniem kończę ponad dwunastoletnią (2011-2023) współpracę w charakterze Opiekuna naukowego z Kołem Naukowym Prawa Procesowego WPiA UW.Wraz z panem profesorem Karolem Weitzem przekazujemy naszą funkcję członkom Katedry Postępowania Cywilnego pani dr Aleksandrze Orzeł-Jakubowskiej oraz panu dr Marcinowi Cieślińskiemu wraz z życzeniami satysfakcjonującej i owocnej działalności oraz umiejętnego łączenia projektów z zakresu prawa procesowego cywilnego i karnego, które zapewnią rozwój Koła w kolejnych latach. Jednocześnie uprzejmie dziękuję państwu Profesorom Marii Rogackiej-Rzewnickiej, Katarzynie Girdwoyń oraz Karolowi Weitzowi za wieloletnią współpracę.

Na portalu Prawo.pl ukazał się materiał promujący konferencję:

Link do artykułu – tutaj