Ogłoszono IX Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego. Do konkursu dopuszczone będą prace magisterskie sporządzone w języku polskim, obronione w roku akademickim 2021/22.Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl

 w terminie do 30 listopada 2022 r.


Informacje o konkursie na stronie TNPC – link