.

Ogłoszono VIII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego . Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w roku akademickim 2020/21.

.

Zgłoszenia prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@tnpc.pl w terminie do 30 listopada 2021 r.

  • egzemplarz pracy magisterskiej
  • opinia promotora
  • opinia recenzenta
  • zgoda Autora na zgłoszenie pracy do konkursu
  • życiorys Autora
  • zaświadczenie uczelni, że praca została obroniona  w roku akademickim 2020/21

.

informacje o konkursie – link

Kategorie: