W dniu 27 października 2023 r. przyznano mi nagrodę indywidualną III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej.
Nagroda indywidualna Rektora UW – pobierzUroczystość wręczenia dyplomów z rąk pani profesor Ewy Krogulec (Prorektor UW ds. rozwoju) odbyła się 27 października 2023 r. (poniedziałek) w Pałacu Kazimierzowskim.