W dniu 24 maja 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę. Edycja 2023/24 była organizowana przez Zakład Postępowania Cywilnego na WPiA UAM oraz Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM. Szczegółowe informacje – link. Regulamin Konkursu – link.


Rada Naukowa Konkursu dokonała wyboru orzeczeń, które mogły być przedmiotem glosy w Konkursie: post. SN z 20 września 2023 r., sygn. I PSK 10/23, post. SN z 8 listopada 2022 r., sygn. II CSKP 946/22, wyr. SN z 10 maja 2021 r., sygn. I CSKP 64/21, post. SN z dnia 16 listopada 2022 r., sygn. III CZ 306/22, uchw. SN z dnia 25 października 2023 r., sygn. III CZP 2/23.


Skład jury konkursu: prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet AM w Poznaniu) – przewodniczący, prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (UMCS w Lublinie), prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki), prof. UW dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski), prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski).
Laureatami Konkursu w 2024 r. zostali: I miejsce – nie przyznano; II miejsce – Bartosz Buniowski (Uniwersytet Warszawski) oraz Joanna Walkowiak (Uniwersytet Warszawski), III miejsce – Oliver Zamiewski (Uniwersytet Warszawski).Informacje o wydarzeniu (UAM) – link