Zajęcia online odbywają się we wtorki o godz. 16:00.

.

Najpierw porozmawiamy o postępowaniu cywilnym (1,5 – 2 h), następnie po krótkiej przerwie będziemy się zachwycać postępowaniem egzekucyjnym – ok. (1,5 – 2 h). Między zajęciami robimy ok. półgodzinną przerwę. Podany czas jest orientacyjny, mamy czas, w związku z #zostanwdomu

.

Pierwszy raz „spotykamy się” 24 marca. Tematy zgodne z sylabusem, tj.:

  • postępowanie cywilne – temat 20 – Działania stron w toku postępowania
  • postępowanie egzekucyjne – temat 6 – Wniosek o wszczęcie egzekucji (w tym wypadku nie będziemy na razie kończyć tematu dot. postępowania klauzulowego, żeby umożliwić „łatwe” dołączenie nowym słuchaczom)

.

Korzystamy z programu Discord – na serwerze „TZ WPiA UW” – połączenie na kanale głosowym „Postępowanie cywilne WPiA UW„. Uzyskanie dostępu zostało omówione wcześniej – link.

.

Można łączyć się na komputerze albo nawet na telefonie komórkowym. W celu uzyskania odpowiedniej jakości połączenia potrzebne jest odpowiednio szybkie łącze internetowe – rekomendowane używanie łącza Wi-Fi.

.

Zajęcia odbywają się na żywo. Każdy uczestnik może w nich w sposób czynny uczestniczyć (ikona osoby mówiącej zapala się na zielono).

Warto korzystać ze słuchawek i mikrofonu, chodzi o to, by uniknąć tzw. efektu studni (mikrofon nie powinien „słyszeć” głośnika, inaczej będziemy sobie zakłócać odbiór).

Mikrofon ustawiony jest domyślnie w trybie „aktywność głosowa„, co wiąże się z ryzykiem, że zbierając wszystkie odgłosy (w tym oddech) będą Państwo „szumieć” i zakłócać odbiór pozostałym. Zaleca się zatem ustawienie mikrofonu w trybie „naciśnij i mów” (czyli na tzw. przycisk) – należy wejść w ustawienia użytkownikagłos i wideoskrót i wybrać dowolny przycisk na klawiaturze. Ewentualnie można mikrofon wyciszać ręcznie (ikona w lewym dolnym rogu ekranu).

Można ponadto we własnym zakresie przeprowadzić test mikrofonu (w ustawieniach głosu). Powyższe powinno zapewnić odpowiednią jakość i wygodę wszystkim uczestnikom zajęć.

Dodatkowo można posługiwać się czatem – komentarze są widoczne dla wszystkich, każdy może je pisać, modyfikować i usuwać. Ponadto zajęcia z egzekucji będą zawierały prezentację multimedialną – streaming – przy wykorzystaniu programu Twitch – link do transmisji zamieszczony na serwerze (tego programu nie trzeba pobierać).

.

Zakładam, że nasze „spotkania” będą miały – w miarę możliwości – tradycyjny przebieg. Proszę o korzystanie z kodeksu postępowania cywilnego, w miarę możliwości o wcześniejsze zapoznanie się z materiałem w podręczniku. Zapewne wg uznania będą Państwo robili notatki.

.

Bardzo proszę o nienagrywanie zajęć oraz nierobienie zrzutów ekranu. Uprzejmie dziękuję.

Kategorie: