Z radością oraz z satysfakcją warto odnotować, że mgr Rafał Stronk został laureatem (I miejsce) X Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego – za dysertację pt. Uchylenie skutku interwencji ubocznej i skutku przypozwania w świetle konstytucyjnej zasady prawa do bycia wysłuchanym.

Gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów naukowych.

Informacje o wydarzeniu (FB) – link

Regulamin Konkursu – link
Pan Rafał Stronk, jako doktorant (II roku) w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje pod moim kierunkiem rozprawę doktorską pt. Kwestionowanie prawomocnych orzeczeń w sprawach cywilnych.