Nakładem Wydawnictwa Currenda przygotowana została publikacja pt. Koszty komornicze. Zbiór studiów pod redakcją naukową profesora Andrzeja Marciniaka, Sopot 2022 (ISBN: 978-83-65966-48-3; ss. 168).


 W książce przedstawiono aktualne problemy wyłaniające się w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, który to akt prawny budzi wiele wątpliwości i niejasności. Podjęto m.in. zagadnienia nieuiszczenia zaliczki na wydatki komornika w kontekście podjęcia czynności egzekucyjnej, charakteru prawnego i funkcji opłat egzekucyjnych, zasad ponoszenia tych opłat w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub w razie umorzenia tego postępowania, a także obniżenia opłaty egzekucyjnej.


Autorzy: Andrzej Antkiewicz, prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha, prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Józef Kolański, prof. UR dr hab. Anna Kościółek, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska, prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski.Miałem przyjemność opublikować w książce artykuł pt. Sądowe obniżenie opłaty egzekucyjnej – nowa czy stara instytucja? (s. 125 – 142).
Publikacja w księgarni internetowej – link

Wcześniejszy artykuł z 2016 r. pt. „Sądowe miarkowanie opłaty egzekucyjnej” opublikowany na łamach Polskiego Procesu Cywilnego 2016, nr 3 (Numer specjalny dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu).