W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dyscypliny nauki prawne (2022 rok) pozytywne rekomendacje do przyjęcia uzyskało troje kandydatów związanych z Katedrą Postępowania Cywilnego WPiA UW.  • mgr Katarzyna Bukalska – projekt badawczy „Evidentiary proceedings in private enforcement cases under the Damages Directive – the Polish perspective” pod kierunkiem prof. UW dr hab. Piotra Rylskiego
  • mgr Marianna Iaroslavska – projekt badawczy „Dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym” pod kierunkiem prof. UW dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego
  • mgr Rafał Stronk – projekt badawczy „Nadzwyczajne środki zaskarżenia a ochrona interesu prywatnego w procesie cywilnym” pod kierunkiem prof. UW dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego

Serdeczne gratulacje !


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW – link