Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne UW uchwałą z 17 października 2022 r. określiła wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich.

uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne – link