Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 157 z dnia 29 czerwca 2022 r. określił sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Strona internetowa Uniwersytetu Warszawskiego – link