Organizatorem tegorocznej VI edycji Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym jest Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na etapie finałowym w Katowicach (w dniu 9 maja 2023 r.) spotkają się dwuosobowe reprezentacje poszczególnych Uniwersytetów – link.Etap wydziałowy konkursu na Wydziale Prawa i Administracji UW odbędzie się w 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 19:00 przy ul. Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II). W organizację wydarzenia tradycyjnie będzie zaangażowana Katedra Postępowania Cywilnego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Procesowego WPiA UW. Informacje na stronie Wydziału – link.


Studenci będą mieli okazję zmierzyć się z pytaniami (test zamknięty jednokrotnego wyboru) oraz rozwiązać kilka kazusów.

Dla laureatów przewidziano nagrody książkowe (Wydawnictwo Wolters Kluwer) oraz vouchery podarunkowe (Kancelaria Dentons). Osoby te uzyskują także ocenę bardzo dobrą z egzaminu z postępowania cywilnego. Wręczenie nagród zaplanowano na dzień 26 kwietnia br.

Konkurs odbywa się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC).


Formularz zgłoszeniowy (rejestracja uczestnictwa) – tutaj