Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Kołem Naukowym Postępowania Cywilnego UMCS zapraszają w dniu 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 na seminarium naukowe pt. Wykonalność tytułu wykonawczego.

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi prof. URad dr hab. Marcin Uliasz, Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS – sala 202 (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) oraz zdalnie na platformie MS Teams.Informacje o wydarzeniu – link