Ukazał się dziewiąty numer czasopisma Access to Justice in Eastern Europe (AJEE Journal) – 1/2021. Numer specjalny jest w całości poświęcony problematyce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z 70-tą rocznicą jej uchwalenia.

This Special issue is related to the Occasion of the 70th Anniversary of the European Convention on Human Rights.

.

.

.

W numerze opublikowany został artykuł przygotowany przeze mnie we współautorstwie z dr Agnieszką Gołąb i dr hab. Marcinem Dziurdą pt. ” European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Impact on Polish Law Development” (s. 24 – 60).

.

.

strona AJEE: www.ajee-journal.com

kontakt: info@ajee-journal.com

Kategorie: Aktualności