Finał VI edycji Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym odbędzie się 9 maja 2023 r. (wtorek) w godz. 10:30 – 16:20 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 B (link do informacji oraz regulaminu – tutaj).

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC), Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dra hab. Witolda Kurowskiego prof. UŚ oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będzie reprezentowany przez studentów IV roku prawa – panią Joannę Czyżewską oraz pana Maksymiliana Obrębskiego.
Harmonogram wydarzenia

godz. 10:30 – 10:45 rejestracja uczestników
godz. 10:45 – 11:00 otwarcie VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym
godz. 11:00 – 12:00 etap pisemny
godz. 12:00 – 13:30 przerwa lunchowa
godz. 13:30 ogłoszenie wyników etapu pisemnego
godz. 13:30 – 14:00 etap ustny – rozwiązywanie kazusów
godz. 14:00 – 15:50 etap ustny – prezentacja rozwiązań
godz. 15:50 – 16:20 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom
Strona internetowa Konkursu – link