Konferencja „Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany”

Konferencja naukowa pt. „Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany” organizowana przez Wolters Kluwer wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 14 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 16:30 w Warszawie – Radisson Collection Hotel, ul. Grzybowska 24. . . Strona konferencji – Dowiedz się więcej…

Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Muszynie

W dniach 19 – 22 września 2019 r. w Muszynie odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego – największa i najważniejsza konferencja naukowa poświęcona prawu procesowemu cywilnemu, gromadząca przedstawicieli gałęzi prawa, prawników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym również praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników Dowiedz się więcej…

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy” – PPC 2019, nr 3

. W najnowszym numerze kwartalnika Polski Proces Cywilny (2019, nr 3, s. 414 i n.) ukazało się opracowane przeze mnie Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, która odbyła się w Warszawie w dniu 31 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Dowiedz się więcej…

Konferencja „Ocena funkcjonowania ustawy o komornikach sądowych i kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”

Konferencja naukowa pt. „Ocena funkcjonowania ustawy o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian” organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwo Currenda odbędzie się 1 października 2019 r. (wtorek) w godz. 10:00 – 17:00 – Pałac Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) – Dowiedz się więcej…

Konferencja „Nowela KPC”

Konferencja pt. „Nowela KPC” organizowana przez Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum odbędzie się 25 września 2019 r. (środa) w godz. 9:00 – 17:30 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37. Druga edycja konferencji odbędzie się 23 października 2019 r. (środa). . . Strona ad exemplum – link

Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym – Przegląd Sądowy 2019, nr 7-8

. W najnowszym numerze Przeglądu Sądowego (2019, nr 7-8) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym (s. 47 – 71). . . Dyskusja o różnych wizjach systemu środków odwoławczych jest stałym elementem polskiej rzeczywistości jurydycznej, zaś przyjmowane rozwiązania stanowią często kompromis między odmiennymi koncepcjami i Dowiedz się więcej…

„PAKT” – Zerówka 2019

Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny PAKT WPiA UW zaprasza na „Zerówkę z PAKT-em” – weekendowy wyjazd w Sudety . 20 – 22 września 2019 r. (piątek – niedziela) Bystrzyca Kłodzka – Śnieżnik – Stronie Śląskie . Szczegóły dot. wyjazdu – tutaj . PAKT – strona WPiA UW – link

Konferencja „Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Konferencja naukowa pt. Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie – Auditorium Maximum, sala nr Dowiedz się więcej…