Zajęcia online – ankieta

Na serwerze „TZ WPiA UW” (Discord) została przeprowadzona elektroniczna ankieta dot. zajęć online z postępowania cywilnego. Zawierała m.in. pytania dot. oczekiwań studentów i optymalnych terminów do prowadzenia zajęć. postępowanie cywilne sądowe postępowanie egzekucyjne Dziękuję wszystkim za udział (uczestniczyło w niej 57 studentów). Wyniki zostały opublikowane na serwerze.

Konferencja „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian” organizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest planowana na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 16:30. Hotel Westin Warsaw. . Termin konferencji może ulec zmianie. . . Nowelizacja Dowiedz się więcej…

Konferencja „Ocena skutków nowelizacji KPC w praktyce funkcjonowania sądów”

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ocena skutków nowelizacji KPC w praktyce funkcjonowania sądów” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo C.H. Beck planowana na dzień 28 maja 2020 r. (Audytorium Starego BUWu, Kampus Centralny UW) została przeniesiona na październik br. . . Informacje o konferencji na stronie WPiA Dowiedz się więcej…

Seminarium magisterskie online

W związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim zapraszam na seminarium magisterskie V roku online. . Będziemy korzystać z programu Discord – na temat instalacji zob. link. . Po uzyskaniu uprawnień „spotkania” będą się odbywały na serwerze „TZ WPiA UW” na dedykowanym kanale głosowym „Seminarium WPiA UW” oraz powiązanym z Dowiedz się więcej…

Zajęcia online – rejestracja

W związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynamy zajęcia z postępowania cywilnego online. . Zajęcia będą odbywały się przy wykorzystaniu programu Discord. . postępowanie cywilne – ćwiczenia (grupy nr 4 i 5) oraz pozostałe (w miarę możliwości technicznych) postępowanie egzekucyjne – wykład specjalizacyjny seminarium magisterskie – V rok . Dowiedz się więcej…

Postępowanie cywilne – slajdy

W związku z zawieszeniem zajęć na Uniwersytecie Warszawskim poniżej do pobrania materiały umożliwiające samodzielną naukę. Stanowią one uzupełnienie lektury podręcznika z postępowania cywilnego – uwzględnione zostały zmiany w stanie prawnym. . dr Marcin Dziurda, Koncentracja materiału procesowego. Posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy . dr hab. Piotr Rylski, Organizacja postępowania. Zmiany Dowiedz się więcej…

Konferencja „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” – program

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW planowana na 3 kwietnia 2020 r. Uniwersytetu Warszawskiego została przełożona na późniejszy termin. . . KNPProc – strona Dowiedz się więcej…

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – dla studentów prawa

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – 2020 r. . Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs został objęty patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC). . . Etap finałowy odbędzie się 15 maja br. w Krakowie, wcześniejszy etap wydziałowy tradycyjnie zostanie zorganizowany i Dowiedz się więcej…