Profesura na Uniwersytecie Warszawskim

Z dniem 1 marca 2021 r. zostałem zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Procedura awansu wewnętrznego została zainicjowana wnioskiem Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW prof. dr hab. Karola Read more…

Tadeusz, temu

Kolokwium online – zbiorcze wyniki

Do tzw. małego kolokwium z postępowania cywilnego (grupy wykładowe nr 4 i 5) przeprowadzonego w formie zdalnej w dniu 3 marca br. przystąpiły 82 osoby (frekwencja 60%). . Poniżej zbiorcze zestawienia udzielanych odpowiedzi: .

Tadeusz, temu