IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym 2021 – etap wydziałowy

. Organizatorem tegorocznej IV edycji konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym jest Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Etap finałowy odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. Konkurs odbywa się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC). . Wcześniejszy etap wydziałowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zostanie przeprowadzony w formie Dowiedz się więcej…

KNSP – inauguracja działalności Koła Naukowego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego inauguruje działalność kolejna organizacja studencka zajmująca się problematyką prawa procesowego cywilnego – Koło Naukowe Stosowania Prawa . Opiekunem Koła jest dr Marcin Cieśliński. . Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Akademii Stosowania Prawa będzie poświęcone problematyce stosowania przepisów „covidowych” w postępowaniu cywilnym. . 25 Dowiedz się więcej…

Profesura na Uniwersytecie Warszawskim

Z dniem 1 marca 2021 r. zostałem zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych). Procedura awansu wewnętrznego została zainicjowana wnioskiem Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW prof. dr hab. Karola Weitza z dnia 22 czerwca 2020 r., wskazującego na „poczynienie w okresie po uzyskania stopnia Dowiedz się więcej…

II Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna „Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania”

II Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna pt. Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego I oraz Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się 26 marca 2021 r. (piątek) godz. 9:00 – Dowiedz się więcej…

European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Impact on Polish Law Development -AJEE Journal 2021 nr 1

Ukazał się dziewiąty numer czasopisma Access to Justice in Eastern Europe (AJEE Journal) – 1/2021. Numer specjalny jest w całości poświęcony problematyce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z 70-tą rocznicą jej uchwalenia. This Special issue is related to the Occasion of the 70th Anniversary of the European Convention on Human Rights. . Dowiedz się więcej…

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym – 2021

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym . Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Etap finałowy odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. (piątek) – prawdopodobnie w formie zdalnej lub hybrydowej. . . Dotychczasowe edycje konkursu odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dowiedz się więcej…