Wymiar sprawiedliwości w czasach pandemii – PPC 2022, nr 1

Ukazał się najnowszy numer kwartalnika Polski Proces Cywilny (2022, nr 1). Z inicjatywy dr hab. Katarzyny Gajdy-Roszczynialskiej został on w całości poświęcony problematyce epidemii COVID-19. Ukazał się w formacie open access. K. Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski), Przebudowa wymiaru sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem postępowania cywilnego K. Markiewicz (Uniwersytet Dowiedz się więcej…

Zaufanie strony a odmowa sporządzenia przez pełnomocnika nadzwyczajnego środka zaskarżenia

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer przygotowana została publikacja pt. Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym pod redakcją Sławomira Cieślaka. Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej pt. Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym, Dowiedz się więcej…

Kilka uwag o funkcjach egzekucji sądowej

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja pt. Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika. Teoria i praktyka pod red. Henryki Bednorz-Godyń oraz Andrzeja Marciniaka. Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie konferencji naukowej pt. Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Izbę Komorniczą w Krakowie Dowiedz się więcej…

Pozwy ślepe – ORA Kraków

Na zaproszenie Sekcji Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie będę miał przyjemność wygłosić referat pt.  Tak zwane „pozwy ślepe” – uwagi na tle rządowego projektu. . Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 18:00 w formie zdalnej na platformie Zoom. . Link do połączenia – tutaj Dowiedz się więcej…

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym 2022 – dla studentów prawa

Organizatorem V edycji Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym (2022) jest Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs jest coroczną inicjatywą popularyzującą naukę postępowania cywilnego oraz umożliwiającą wspólną rywalizację studentów z różnych uczelni prawniczych. Poprzednie edycje konkursu odbyły się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017), Uniwersytecie Łódzkim (2018), Uniwersytecie Gdańskim (2019) i Uniwersytecie Dowiedz się więcej…

Konferencja „Contemporary Challenges to Civil Procedure” – AJEE 2022

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Contemporary Challenges to Civil Procedure (Współczesne wyzwania postępowania cywilnego). . In today’s world of sustainable development, most aspects of access to justice are still regulated by domestic Dowiedz się więcej…