Kilka uwag o funkcjach egzekucji sądowej

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja pt. Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika. Teoria i praktyka pod red. Henryki Bednorz-Godyń oraz Andrzeja Marciniaka. Książka zawiera zbiór referatów oraz wypowiedzi zaprezentowanych w trakcie konferencji naukowej pt. Prawa wierzyciela a Read more…

Tadeusz, temu

Pozwy ślepe – ORA Kraków

Na zaproszenie Sekcji Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie będę miał przyjemność wygłosić referat pt.  Tak zwane „pozwy ślepe” – uwagi na tle rządowego projektu. . Spotkanie odbędzie się 25 lutego Read more…

Tadeusz, temu