Dokąd zmierza ochrona konsumenta w procesie cywilnym? – Palestra 2023, nr 8

W najnowszym numerze Palestry (2023, nr 8) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. „Dokąd zmierza ochrona konsumenta w procesie cywilnym?„. Został on opracowany na kanwie wystąpienia na konferencji naukowej „Dokąd zmierzasz proceduro? Aktualne problemy prawa postępowania cywilnego?”, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 29 maja 2023 Dowiedz się więcej…

Konferencja „Social Changes in the Global World” – program

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Social Changes in the Global World” organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Goce Delcev w Štip (Штип) w Macedonii Północnej odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. (czwartek – piątek). This conference offers a dynamic platform for scholars, practitioners, and enthusiasts from around the world to explore Dowiedz się więcej…

Konferencja „Powództwo o zwolnienie od egzekucji z perspektywy pięćdziesięciu lat”

Konferencja naukowa pt. Powództwo o zwolnienie od egzekucji z perspektywy pięćdziesięciu lat połączona z uroczystością odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Feliksa Zedlera odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. (piątek) w godz. 11:00 – 17:30 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1. Wydarzenie będzie miało na celu uhonorowanie Dowiedz się więcej…

Konkurs „Rejenta” – IV edycja 2023

Organizatorzy – Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Programowa miesięcznika Rejent – zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece. Do konkursu przyjmowane będą prace, Dowiedz się więcej…

Egzekucja sądowa – aplikacja OIRP Warszawa

Zakończył się czternasty rok zajęć obejmujących problematykę postępowania egzekucyjnego na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wykład z „Sądowego postępowania egzekucyjnego” (w wymiarze 30 h) prowadzony będzie w tym roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach bloku specjalizacyjnego Katedry Postępowania Cywilnego pt. „Sądowa ochrona Dowiedz się więcej…

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – ustawa z 7 lipca 2023 r.

Zakończyły się prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1860). Proces legislacyjny Dowiedz się więcej…